• Konsultacja Psychologiczna:

  Pierwsza sesja ma charakter konsultacyjny, jej celem jest rozpoznanie problemu. Klient ma możliwość omówienia trudności nad którymi chce pracować, a także poznania mnie i sposobu w jaki pracuję. Po sesji wstępnej klient decyduje czy chce kontynuować spotkania i rozpocząć terapię. Wspólnie wtedy ustalamy cel spotkań, ewentualnej terapii oraz decydujemy o częstotliwości spotkań i czasie trwania terapii. Zależy to od indywidualnych potrzeb i rodzaju problemu.

 • Poradnictwo Psychologiczne:

  Ta forma pomocy może polegać na psychoedukacji, czyli przekazywaniu wiedzy, nauce technik i strategii radzenia sobie. Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz wspólne poszukiwanie sposobu jego rozwiązania. Poradnictwo dostarcza wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie i służy refleksji. Jest to zazwyczaj kilka spotkań.

 • Psychoterapia Indywidualna:

  Sesje terapeutyczne polegają na głębszej pracy. Podczas nich dochodzi do zmiany perspektywy, sposobu patrzenia na sytuację i zwiększenia świadomości. Klient ma okazję zrozumieć przyczynę swoich trudności, a także nauczyć się różnorodnych strategii radzenia sobie i rozwiązywania problemów. Ma on możliwość lepszego poznania siebie, co w konsekwencji prowadzi do zmiany funkcjonowania.

 • Terapia Poznawczo–Behawioralna:

  Terapia Poznawczo–Behawioralna jest psychoterapią krótkoterminową, odpowiednią do pracy nad szeroką gamą problemów psychologicznych tj. depresja, lęki, złość, niskie poczucie własnej wartości. Terapia ta koncentruje się na tym, w jaki sposób myślisz, zachowujesz się i komunikujesz „tu i teraz”. Opiera się na modelu, który podkreśla związek pomiędzy myślami, zachowaniem i emocjami, a także reakcjami fizjologicznymi. Terapia ta skupia się na pracy nad negatywnymi myślami i przekonaniami, na temat siebie i świata, uczy ona sposobów zmiany myślenia i podważania tych przekonań.

Jako psychoterapeuta głównie prowadzę terapię krótkoterminową, która zazwyczaj obejmuje od 12 do 24 sesji. Zajmuję się pracą tylko z osobami dorosłymi.

UWAGA! Na chwilę obecną nie mam wolnych miejsc, ale przyjmuję zapisy na listę oczekujących. Czas oczekiwania to około 2 tygodnie.